*

Just Eat It.

The Photo Wall

Tags: ,


พรุ่งนี้วันจันทร์ที่ 26 ม.ค. 2558 ขอเชิญท่านผู้สนใจ มาร่วมงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการศึกษาและจัดทำแผนมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการขยะให้เป็นทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทซอร์ตส์ คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมจัดแสดงถังหมักอัจฉริยะแอโรบิน สำหรับการหมักที่มีประสิทธิภาพสูง ให้ขยะอินทรีย์กลับมาเป็นปุ๋ยหรือน้ำหมัก ง่าย สะดวก รวดเร็ว มาพบกับนวัตกรรมใหม่ๆและความรู้ในการจัดการขยะมากมายที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป by sortscorp

Source link

See The Photo Wall